Příčiny ztráty dat

Ačkoli jsou současná datová úložiště a média na vysoké technické úrovni, jedná se stále jen o lidmi vyrobená technická zařízení, která v případě neblahých okolností snadno podlehnou různým formám závad, poškození nebo destrukce.

Výrobní závady

I přes velmi pečlivou kontrolu počítačových součástek vznikají při výrobě v určitém rozsahu výrobní závady, které se většinou odhalí již při testování, některé však až v běžném provozu. Část výrobních závad vzniká důsledkem nekvalitního materiálu, v důsledku chyb lidských činitelů nebo následkem souhry nešťastných okolností. Vzhledem k tomu, že většinu výrobních závad způsobuje lidský faktor, je kontrole vyrobených součástek věnována mimořádná pozornost.

Omezená životnost

Omezená životnost disků a jiných datových médií je dána technickými parametry elektronických zařízení. S omezenou životností pevných disků, flash pamětí a jiných datových úložišť je proto třeba počítat a činit preventivní kroky proti poškození a ztrátě dat.

USB flash disky, digitální paměťové karty, SSD disky a podobná média mají omezený počet přepisů (v řádu desítek až stovek tisíc) a omezenou garanci kvality. Klasické pevné disky snesou nesrovnatelně vyšší počet přepisů a mají i mnohem větší úložnou kapacitu. Pevné disky však obsahují pohyblivé mechanické součásti, takže jsou náchylnější k poruchám. Optické disky CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW a Blu-ray mají rovněž omezenou životnost, která se zkracuje při používání optických disků nízké kvality.

Neočekávané události a cílené útoky

Kromě výrobních vad a vad plynoucích z omezené životnosti médií jsou všechny typy datových nosičů a úložišť vystavovány také nenadálým událostem a rovněž cíleným útokům.

K těm nejčastějším, s nimiž se společnosti pro záchranu a obnovu dat setkávají, patří:

 • Lidský faktor
 • Poškození dat z důvodů použití nevhodného software
 • Výpadek proudu nebo výkyvy elektrického napětí
 • Prašnost
 • Nákazy počítačovými viry
 • Poškození pevného disku vodou
 • Poškození datových nosičů teplem nebo ohněm
 • Vandalismus, sabotáž

Většině nenadálých událostí můžete předejít, nebo se na ně můžete připravit. Základní doporučení najdete v článku věnovanému prevenci poškození dat.

Bez ohledu na to, zda jsou vaše digitální soubory nedostupné nebo ztracené v důsledku výrobní závady elektronického zařízení, z důvodů vypršení životnosti datového nosiče/úložiště nebo vlivem neočekávané nehody, s žádostí o záchranu a obnovení dat můžete kontaktovat některou ze specializovaných firem.

Záchrana dat je nyní díky splátkám dostupná široké veřejnosti.

 

Záchrana dat na splátky

 • Základním rysem projektu Záchrana dat na splátky je 0 % úrok - nezaplatíte tedy ani o korunu více, než při přímé platbě.
 • Nepřekvapí Vás také žádné poplatky, samozřejmě ani skryté.
 • Zachráněná data získáte již s první splátkou.

Podporovaná média

 • pevné disky (hard disky) osobních počítačů, serverů i notebooků;
 • SSD (Solid State Drive) disky;
 • pevné disky zapojené v diskových polích RAID;
 • flash disky (například USB klíčenky) a flash karty;
 • magnetické pásky;
 • magnetooptická média;
 • diskety, ZIP, JAZ;
 • CD, DVD, Blu-ray;
 • a některá další